al 30 jaarMarktleider voor ISOLEREN met PUR
alt='isolation-pur'

Blog

Hoe op een betaalbare manier E30 BEN woning bouwen?

Auteur: Isotrie

BEN woning

(MV 26/2/2016) Sinds 2006 zijn in Vlaanderen de EPB normen van kracht en moet elk gebouw een bepaald E-peil (energie peil) en K-peil (isolatie peil) behalen. In 2006 lag het E-peil op E100 en dit is geleidelijk gedaald tot E50 in 2016. Vanaf 2021 moet elk gebouw zelfs een E-peil van E30 (norm BEN woning ) behalen en de grote vraag is hoe een BEN woning op een betaalbare manier gebouwd kan worden.

Telkens als het E-peil wat strenger werd, adviseerden architecten 2 cm isolatie extra in muren, daken en vloeren. Dit heeft ertoe geleid dat in veel gevallen teveel isolatie gebruikt wordt (vanaf een bepaalde dikte is de positieve bijdrage van meer isolatie verwaarloosbaar) en/of op de verkeerde plaats wordt toegepast. Deze nodeloze kosten kunnen vermeden worden en het hierdoor uitgespaarde budget kan geïnvesteerd worden in hernieuwbare technieken. Zo wordt het haalbaar om met een normaal budget een E30 woning te realiseren.

De trias energetica stelt dat we er eerst voor moeten zorgen dat de energiebehoefte van een gebouw zoveel mogelijk beperkt wordt. Dit wil zeggen dat er voldoende isolatie gebruikt moet worden, dat de ramen goed geïsoleerd moeten zijn en dat er luchtdicht gebouwd moet worden.
Verder moeten voor onze E30 woning ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk hernieuwbare energie gebruikt wordt (vb. warmtepomp, fotovoltaïsche panelen, …) en dat de fossiele brandstoffen die toch nog gebruikt worden zo efficiënt mogelijk worden benut (vb. condenserende aardgas ketel).

Energiebehoefte beperken

Als we rekening houden met alle isolatiematerialen, raamprofielen en glassoorten die op de Belgische markt aangeboden worden zijn er ongeveer 20 miljard mogelijke combinaties waarop een standaard woning geïsoleerd kan worden. Hieruit de beste combinatie kiezen is enkel mogelijk met behulp van een optimalisatie model.

Om dit op een gebruiksvriendelijke manier mogelijk te maken werd een tool ontwikkeld die alle mogelijke manieren waarop een gebouw geïsoleerd kan worden uitzet op een XY-grafiek. Op de X-as staat het K-peil en op de Y-as de prijs voor de isolatie en de ramen. Hoe lager het K-peil, hoe beter het gebouw geïsoleerd is en hoe sneller de prijs van isolatie en ramen stijgt. De blauwe punten wolk geeft alle mogelijke combinaties weer waarop het gebouw geïsoleerd kan worden.

Het rode punt geeft de optimale combinatie aan voor een gekozen K-peil (K32 in dit geval). De tool geeft voor het rode punt de materialen (merk/type) en isolatiediktes aan.

Besparing BEN woning

Wanneer er gewerkt wordt met een ideale combinatie van isolatie en ramen kan er voor een normale woning tussen de 3000 euro en 10000 euro bespaard worden. Voor grotere gebouwen loopt de besparing snel in de tienduizenden euro’s afhankelijk van de grote van de BEN woning.

De tool van OptiBuild kan gratis gebruikt worden via: www.bouw-energie.be/nl/optibuild.

bron: BouwenWonen.net
Terug naar Blog