al 30 jaarMarktleider voor ISOLEREN met PUR
alt='isolation-pur'

Blog

Nieuwe regels EPB werkzaamheden vanaf 1 juli voor Brussel

Auteur: Isotrie

alt='nieuwe regels EPB'

(MV 2/6/17) Vanaf 1 juli 2017 zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belangrijke nieuwe regels EPB werkzaamheden. Dit naar aanleiding van de Europese verplichtingen en de Brusselse klimaatambities.

Wat zijn vanaf 1 juli de nieuwe regels EPB ?

De eis voor het primair energieverbruik (PEV) wordt uitgebreid naar alle niet-residentiële bestemmingen zoals rust- en ziekenhuizen, zwembaden of sporthallen. Ook wordt de bestaande regelgeving aangepast na feedback van de sector.

Andere wijzigingen en nieuwe regels EPB zijn in Brussel

  • De schrapping vanaf 1 januari 2017 van de eisen op de netto energiebehoefte voor koeling en oververhitting voor niet-residentiële eenheden.
  • Vanaf 1 juli 2017, herziening van de definities van de aard van de werkzaamheden waardoor :
    • het toepassingsgebied van de aard van de werkzaamheden “gelijkgesteld aan nieuw” verkleind. In de praktijk wil dit zeggen dat sommige projecten, die volgens de oude criteria met “gelijkgesteld aan nieuw” overeenstemden, voortaan zullen beschouwd worden als “zwaar gerenoveerde eenheden” en dus aan een kleiner aantal eisen moeten voldoen.
    • ook het toepassingsgebied van de aard van de werkzaamheden “zwaar gerenoveerde eenheden” verkleind. Sommige projecten die volgens de oude criteria met “zwaar gerenoveerde eenheden” overeenstemden, zullen voortaan beschouwd worden als “eenvoudig gerenoveerde eenheden” en zijn dus niet meer verplicht een  EPB-adviseur aan te duiden.
  • Versoepeling van de eisen voor wooneenheden, dankzij:
  • Wijzigingen van de berekeningshypothesen van de eis Netto Energiebehoefte voor verwarming (NEV);
  • Wijzigingen van de berekeningsmethode van de energieprestatie van wooneenheden (EPW) waardoor het energieverbruik van sanitair warm water en hulpapparatuur beter kunnen worden ingeschat.
  • De schrapping van de voorziene luchtdichtheidseis.

Een gedetailleerde infofiche EPB evoluties in 2017 legt alles verder in detail uit.

Voor meer info over deze nieuwe regels EPB kunt u contact opnamen met de dienst Facilitator Duurzame Gebouwen telefonisch op het nummer 0800 85 775 of via e-mail facilitator@leefmilieu.brussels.

Lees meer info over premies en voorwaarden in uw regio.

alt='nieuwe regels EPB'

Terug naar Blog